Saopštenje za javnost o upćenim inicijativama Amera Ahmića, zastupnika Nezavisnog bloka u Skupštini ZDK

   Starima sigurnost a mladima budućnost, vodilja je koja je motivirala Amera Ahmića, zastupnika Nezavisnog bloka u Skupštini ZDK da istodobno uputi dvije zastupničke incijative, opravdavajući ukazano povjerenje građana.

Obzirom da je i sam prosvjetni radnik, zastupnik Ahmić je u skupštinsku proceduru uputio inicijativu za ukidanje proljetnog raspusta u srednjim i osnovnim školama ZDK. U obrazloženju ove incijative, zastupnik Ahmić navodi činjenice kako uvedena praksa proljetnog raspusta dovodi do toga da učenici gube kontinuitet učenja ali i do toga da nastavni process gubi na kvalitetu, obzirom da ulazi u posljednju dekadu mjeseca juna.

Zastupnik Ahmić je drugom icijativom zatražio da se što hitnije donese Izmjena i dopuna zakona o demobilisanim borcima u ZDK čime demobilisani borci koji su mlađi od 57 godina ne bi bili u podređenom položaju u odnosu na ostale borce kojima su prava riješna Federalnim zakonom.

Ističući da je Parlament FBiH u julu ove godine usvojio Zakon o pravima demobilisanih boraca kojem je između ostalog propisano da će demobilisani borci stariji od 57 godina primati mjesečnu naknadu u visini od 5 KM za svaki provedeni mjesec u Armiji BiH, zastupnik Ahmić je u obrazloženju inicijative podsjetio kako su na taj način oštećeni demobilisani borci u ZDK te da će svoja prava ostvariti kroz izmjene kantonalnih zakona i finansijskih mogućnosti na tom nivou.

Press služba