Nezavisni blok Zavidovići je sa grupom građana u januaru uputio inicijativu o smanjenju cijene odvoza smeća u ovom gradu.

Odluka o poskupljenju cijene odvoza smeća naišla je na neslaganje i osudu od strane građana Zavidovića.

Zaključkom Općinskog vijeća Zavidovići poništena je navedena Odluka o povećanju, čime je usvojen zahtjev NB Zavidovići i grupe građana ali i inicijativa o smanjenju cijene odvoza smeća.

Ovim je NB Zavidovići dokazao tezu kako je itekako moguće djelovati u interesu građana, i to bez da je zvanični pokretač incijative i prijedloga parlamentaran u tijelu vlasti, kao što je to slučaj sa NB Zavidovići.