Član Nezavisnog Bloka i koordinator Bloka mladih za Tuzlanski kanton Ajdin Topčagić je polaznik prestižne akademije za omladinske političke lidere “Uči, misli i djeluj” u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT. Prvi modul UMiDP škole za mlade političke lidere održan je u Banjaluci od 6. do 10. februara. Drugi u Konjicu od 6. do 10. marta. Treći i završni modul biće realizovan u Sarajevu početkom aprila mjeseca ove godine.

”U toku prva dva modula uspješno smo savladali obuku iz oblasti poznavanja političkog sistema u BiH sa profesorom Damirom Banovićem, zatim obuku iz kreiranja ličnog političkog imidža s profesoricom Seminom Ajvaz, te oblast javnog zagovaranja s profesoricom Denisom Sarajlić. Radi se zaista o eminentnim stručnjacima u navedenim oblastima i velika je čast učiti od najboljih, te predstavljati političku opciju kojoj pripadam. Pored predavača imali smo priliku da se družimo i sa gostima akademije, gradonačelnikom Banja Luke Igorom Radojičićem, te sa osnivačem portala Buka Aleksandrom Trifunovićem”, kaže Topčagić.

”U vremenu kada je većina mladih pasivna, zaista je teško pronaći ovako pozitivne primjere, jer radi se o 22 mlade osobe iz 12 političkih partija, koji žele da uče, da misle i da djeluju, prije svega u svojim lokalnim zajednicama, a vremenom i šire. U okviru posljednjeg modula radili smo na izradi argumentacijske platforme, pripremi strateškog plana, odnosima sa medijima, te komunikacijskim kanalima kroz koje se politika plasira građanima, poznavanju zakonskog okvira prema mladima, analizom problema i potreba mladih. Sve navedeno nam pomaže da budemo kao budući politički lideri prepoznati u javnom prostoru i ovakav vid neformalnog obrazovanja je zaista vrijedan, jer ne postoji puno prilika za sticanje ovakve vrste znanja” – istakao je Topčagić.