Konzervativna stranka u partnerstvu sa Westminster Foundation for Democracy (WFD) i Gender Alliance for Development Centre (GACD, Albania) bila je domaćin konferencije pod nazivom “Call Out VAWP” koja se održala u Zagrebu od 22.-23. maja 2019. godine.

Cilj ove konferencije je osvrnuti se na vidove rodno zasnovanog nasilja nad ženama u politici koje globalno otežava rad parlamenta, jača rodnu diskriminaciju i ometa političku participaciju žena. Ovaj događaj ima za cilj da poboljša globalna nastojanja kojima se želi skrenuti pažnja na VAWP i da se otvori diskusija o izazovima koji su specifični za žene u političkom okruženju Zapadnog Balkana.

Također, jedan od ciljeva je i da se odaberu i prate političari/ke sa visokim potencijalom, koji su već dostigli relativno viši nivo unutar sestrinskih stranaka Konzervativne stranke i da im pruži platformu putem koje će iskoristiti različite uzroke i posljedice VAWP-a kako bi potaknuli pionirski napredak politike za iskorjenjivanje ovog fenomena te zaštitile instituciju žena političarki u regionu.

Konferencija je okupila političarke i političare iz jedanaest (11) sestrinskih stranaka i pet (5) različitih zemalja Zapadnog Balkana, odnosno Allbanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Na ovoj konferenciji su uzeli učešće i predstavnici Nezavisnog bloka. Pored predstavnika NB-a, učešće na ovoj konferenciji ispred Bosne i Hercegovine su uzeli i predstavnice PDP-a, HDZ1990 i SDA.