„Lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini u glavnom su do sada upravljali oni kojima je lični interes ispred interesa građana. Novi grad Sarajevo je najmnogoljudnija općina u Bosni i Hercegovini i Nezavisni blok upravo tu želi pokazati pravu sliku svoje politike jer u Novom gradu mi upravo danas pravimo snažne temelje za jaku lokalnu zajednicu oslobođenu svih stega nepotizma i korupcije, apatije i siromaštva. Mi želimo Novi grad usmjeren ka prosperitetu i napretku“, izjavio je sinoć nakon sastanka općinske organizacije NB Novi grad, Admir Mujanović politički srkretar za Kanton Sarajevo i član Glavnog odbora Nezavisnog bloka. 

„Sve više mladih ljudi želi biti dio ove priče samosvjesnih i odgovornih pojedinaca okupljenih u Nezavisni blok. Mi smo jedina istinska višeetnička politička partija koja uspostavlja snažne temelje novog shvatanja politike u Bosni i Hercegovini. Osnov takve politike je pošten i odgovoran pojedinac u političkom i pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Mi smo danas uručiti 30 novih članskih iskaznica za naše aktiviste u Novom gradu kojim želimo dobrodošlicu u Nezavisni blok. Upravo su obrazovani, pošteni i mladi ljudi okosnica naše nove i buduće strukture“ dodala je Lejla Kulovac, predsjednica Bloka žena Nezavisnog bloka i koordinatorica za Novi grad. Sastanku su između ostalih prisustvovali Lea Letić, Almedina Pašukan i generalni sekretar Edib Smolo.

Nezavisni blok Novi grad Sarajevo sinoć je usvojio niz zaključaka od kojih se izdvajaju principi i smijernice budućeg djelovanja stranačke organizacije u ovom dijelu Kantona Sarajevo. Iskorištena je prilika da se svim članovima, simpatizerima i građanima Novog grada uputi poziv na jedinstvenu akciju „Dan otvorenih vrata Nezavisnog bloka“ koja je planirana za četvrtak 20.06.2019. od 10:00h do 14:00h u Centrali NB-a, ulica Dolina 11, Sarajevo. Tom prilikom će svi zainteresirani na direktan način moći prikupiti potrebne informacije o dosadašnjem i budućem djelovanju Nezavisnog bloka te dostaviti pitanja, incijative ili ideje za sve nivoe vlasti.