Jučer je Nisvet Jusić, zastupnik Nezavisnog bloka u Skupštini USK podnio inicijativu za izradu i javno objavljivanje registra zaposlenih u javnom sektoru USK.

„ Ova parlamentarna većina i Vlada USK inzistiraju na transparentnosti i javnosti u radu. Građani moraju znati kome idu sredstva po osnovu angažmana u institucijama sistema USK. Upravo su svima „puna usta“ transparentnosti i „zaštite novca građana“, a ovo je prilika da se svi pokažemo koliko nam je stalo do te transparentnosti i zaštite novca jer će registar pokazati šta USK ima i kako se troše novci građana, “ izjavio je ovim povodom zastupnik Nisvet Jusić 

Sadržaj dostavljene inicijative glasi:

„Zadužuje se Vlada USK da izradi i javno objavi registar zaposlenih u javnom sektoru, odnosno spisak svih imenovanih zvaničnika i njihovih savjetnika, državnih službenika i namještenika, direktora, pomoćnika direktora, savjetnika i uposlenika javnih ustanova i preduzeća, agencija, fondova, zavoda i ostalih institucija na području USK, kao i primanja koja ostvaruju.“

U obrazloženju inicijative, zastupnik Jusić navodi:- Izrada i objavljivanje registra zaposlenih u javnom sektoru predstavljat će jedan od važnijih alata za uvid u ljudske potencijale i kadrovsku bazu kojom raspolaže javni sektor u USK. Istovremeno imaćemo i kontrolni mehanizam trošenja javnih sredstava u segmentu zapošljavanja, a objavljivanje registra i podaci koje sadrži  imaće važnu ulogu u prevenciji korupcije. U konačnici mogućnost da na jednom mjestu imamo dostupne podatke o zaposlenim u javnom sektoru svjedočit će o otvorenosti u radu institucija USK, smanjit će mogućnost zloupotreba i obnoviti povjerenje građana u rad javne uprave. Donošenje i objavljivanje javnog registra doprinijet će jačanju integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u obnašanju javnih funkcija te znakom odgovornosti Vlade USK. 

Press služba