Poštovani,

Kandidat sam za načelnika općine Sanski Most ispred koalicije ’’VRIJEME JE’’ koju čini 5 političkih stranaka. Pored članova Koalicije moju kandidaturu podržavaju i druge stranke koje nemaju svoje kandidate na izborima, kao i mnoga udruženja građana.

Cilj mi je da okupim sve uspješne ljude koji vole Sanski Most da zajedno radimo na razvoju naše općine.

Mislim da sam kao ministar privrede radio svoj posao dobro, posebno sam se trudio da se usvoje posebni zakoni koji će pomoći u stvaranju boljeg ambijenta za ekonomski razvoj. Zakon o javno-privatnom partnerstvu i Zakon o turizmu sada to omogućavaju.

Izgradio sam partnerstvo između Ministarstva i poduzetnika. Po prvi put privreda je osjetila snažniju podršku Države na našem kantonu.

Smatram da kao uspješan poduzetnik imam dovoljno iskustva i da mogu dati ogroman doprinos u razvoju privrede u našoj općini kroz poslovne kontakte širom BiH i van granica BiH. Posebno sam ponosan na strane investitore koje sam animirao da ulažu u privredu S. Mosta.

Moje političko iskustvo počinje od vijećnika u Općinskom vijeću, zastupnika u Skupštini USK-a i trenutno pozicije ministra privrede koju trenutno obavljam. Osam godina političkog iskustva je više nego dovoljno da se na kvalitetan način može obavljati posao načelnika općine Sanski Most.

Pozicija načelnika nije stolica ‘’britanske kraljice’’, nego radno mjesto slično generalnom direktoru koji mora da na najbolji način vodi sve javne firme i sve javne ustanove. Ne može ‘’JKP SANA’’ biti u stečaju punih 6 godina, a da nijedan načelnik nije u stanju da izvede firmu iz stečaja. Ne može neka javna ustanova da ne doprinosi društvu, a ima uposlene.

VRIJEME JE za novi pristup lokalnoj politici.

Zagovaraću politiku koja će služiti razvoju i zapošljavanju, politiku koja će voditi brigu o socijalno ugroženim i bolesnim, politiku kojoj će biti čast da služi, a ne da vlada, politiku koja će kod ljudi zamjeniti strah nadom. Daćemo svakom jednake šanse da uspije u Sanskom Mostu.

Sanski Most ima najveći razvojni potencijal na Kantonu. Taj potencijal možemo staviti u funkciju sa novim pristupom koji se primjenjuje u realnom sektoru. Taj pristup će otvoriti nova radna mjesta, riješiće komunalne probleme, dovest će investicije, izgradiće turističke destinacije, zaustaviće odlazak mladih iz Sanskog Mosta.

Iskreno Vaš,

Nijaz Kadirić, ministar privrede USK-a,
zajednički kandidat za načelnika
(SDP, A-SDA, NAROD I PRAVDA, NAŠA STRANKA, NEZAVISNI BLOK)