Nezavisni blok pokreće Evropsku akademiju- jednogodišnji program političke edukacije i obuke za mlade lidere iz svih sfera društva, a sa posebnim akcentom na programe ubrzanog pristupa Bosne i Hercegovine euroatlanskim integracijama.

Pokretanje ovog programa ima za cilj edukaciju, te uključivanje i motiviranje sposobnih ljudi za političko i društveno djelovanje, razvijanje demokratske političke kulture i saradnje na pitanjima od općeg društvenog interesa, te pokretanje sredine u kojoj žive.

Na program Evropske akademije se mogu prijaviti svi građani Bosne i Hercegovine, stariji od 17 godina, a polaznicima će biti osigurani odlični uslovi za rad, eminentni predavači, relevantne teme, korisne radionice i studijske posjete, (ukoliko to okolnosti vezane za pandemiju dozvole) koje će im pomoći u njihovom daljem radu i djelovanju.

Polaznici će razvijati debatne i komunikacijske vještine, te se baviti unaprijeđenjem i kreiranjem javnih politika, političkim kampanjama, brendiranjem u politici i sl. Pored toga će tokom programa pohađati dio seminara u BiH, biti u prilici raditi sa iskusnim starijim kolegama, obaviti dio obuke u organima i tijelima Nezavisnog bloka, te učestvovati u međunarodnim programima i studijskim posjetama institucijama Evropske unije u Briselu (ukoliko to okolnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa budu dozvoljavale).

Predavači će biti istaknuti domaći i međunarodni eksperti iz politike i drugih oblasti javnog života.

Klikom na sljedeći link zainteresirani mogu popuniti aplikacioni obrazac za prijavu: