Institucije Bosne i Hercegovine, na svim nivoima moraju se aktivno uključiti i jedinstveno nastupiti prema Republici Hrvatskoj i zatražiti od nje da konačno isključi opciju izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u Trgovskoj gori, na granici Bosne i Hercegovine. Nakon današnjeg sastanka delagacija Hrvatske i Slovenije i nepostizanja dogovora da Vrbina u Sloveniji bude zajednička lokacija, svima treba biti jasno da je opasnost koja se priprema Bosni i Hercegovini, posebno dijelu BiH u Bosanskoj Krajini i dolini rijeke Une ogromna, i da se moraju pokrenuti sve institucije, ali i društvena zajednica da ipak onemogućimo izgradnju odlagališta nuklearnog otpada u dvorištu BiH.

“Krajnje je vrijeme da Predsjedništvo BiH napokon formira pravni, akcioni tim za Trgovsku goru. Taj tim sa stručnjacima iz svih oblasti moraju činiti predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, jer kao nadležna institucija za vanjsku politiku BiH vlastima u Republici Hrvatskoj mora se jasno predočiti i jedinstven stav o protivljenju Bosne i Hercegovine po pitanju izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u Trgovskoj gori ali i svi ostali stručni aspekti protivljenja. Odluka o lokaciji za izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovski gori, suštinski je danas prolongirana što znači da će Hrvatska i Slovenija doslovno u strahu držati 300 000 ljudi u oba bh. entiteta, pri tom prijeteći Nacionalnom i Parku prirode Una i čekajući priliku da donesu konačnu odluku. Neophodno je da institucije Bosne i Hercegovine glasno i jasno potvrde zvanične odluke protivljenja izgradnji odlagališta nuklearnog otpada u Trgovskoj gori. Jedna od opcija protivljenja je i peticija “Trgovska mora reci NE MOŽE”. Također, EU i međunarodna zajednica su nedopustivo pasivne i moraju se aktivno uključiti, zatražiti poštivanje međunarodnih pravnih akata koje su BiH i RH potpisnice. Svim građanima koji su do sada potpisali peticiju i institucijama koje su svojim postupcima i djelima pomogli da se zaštiti interes BiH još jednom hvala. Upućujemo poziv svima, institucijama ove zemlje, NVO, političkim strankama i građanima da pojačamo pritisak kako bi stvorili što više temelja za pravnu i svaku drugu pobjedu,” rekao je Senad Šepić, predsjednik Nezavisnog bloka i koordinator Inicijative Trgovska mora, reci NE MOŽE nakon današnjeg održanog sastanka međudržavne komisije Slovenije i Hrvatske koja danas ipak nije donijela konačnu odluku o lokaciji za izgradnju odlagališta nuklearnog radioaktivnog otpada.
                 

Podsjećamo da potpisivanjem peticije Trgovska mora, reci NE MOŽE stvaramo što bolji temelj za eventualnu pravnu borbu u cilju zaštite Nacionalnog i Parka prirode Una i oko 300 000 ljudskih života u oba bh. entiteta.

 Online peticija u linku: https://trgovskamora.com/

Press služba