Nezavisni blok smatra poraznim da su parlamentarna većina i premijer u Unsko-sanskom kantonu popustili pod ucjenama i pritiscima zastupnika-trgovaca koji su obesmislili političko djelovanje.

Naš kandidat za novu Vladu je bio Nijaz Kadirić, koji je i dosad uspješno obnašao poziciju ministra privrede, ali, nažalost zastupnik Nisvet Jusić je djelovao suprotno utvrđenim stavovima stranke i trgovao uticajem, tako što je u talu predložio i imenovao privatnu ministricu, a za sebe osigurao poziciju potpredsjednika Skupštine USK.

Nezavisni blok će sazvati Vanrednu sjednicu Predsjedništva, na kojoj će, u skladu sa Statutom biti predložena odluka o isključenju Nisveta Jusića iz Stranke.

Žalosno je da su premijer i vladajući u USK klekli na koljena i na ovakav sraman način napravili novu Vladu.

Nezavisni blok će poduzeti pravne radnje protiv, uvjereni smo, koruptivnog djelovanja.

Press služba