Pravna država je osnova demokratskog društva i ona mora biti poštovana i Nezavisni blok će uvijek insistirati na njenoj punoj sprovedbi.

Ustavni sud je presudio da je 9. januar neustavan dan entiteta RS-a i ta odluka se mora poštovati. Ovakvu odluku Suda je podržala i Venecijanska komsija, što je dodatno osnažilo odluku koju svi u BiH trebamo prihvatiti i poštovati. Svi oni koji rade suprotno i organiziraju svečanosti tim povodom, čine krivično djelo i Tužilaštvo BiH mora reagirati.

Isto tako moraju se poštovati presude međunarodnih i domaćih sudova za genocid i ratne zločine, te pozivamo Ured visokog predstavnika da nametne Zakon o zabrani negiranja genocida i veličanja presuđenih ratnih zločinaca, kako bi se zaustavilo divljanje kakvo smo nažalost imali ovih dana u Bratuncu i Srebrenici.

Nezavisni blok će se nastaviti boriti za državu Bosnu i Hercegovinu i društvo koje je bazirano na civilizacijskim vrijednostima i postulatima modernih demokratija, jer samo tako buduće generacije imaju šansu za prosperitetan život.

Press služba