Nezavisni blok, u povodu predstojećeg Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koristi priliku da podsjeti na obavezu poštivanja radnog zakonodavstva i na obavezu poštivanja digniteta radnika što u osnovi predstavlja i poštivanje državnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. 

U okviru svog parlamentarnog djelovanja na Federalnom nivou, Nezavisni blok je inicirao rješavanje ovog pitanja, osiguravanje prava radnika na slobodne dane u vrijeme praznika i neradnih dana, te zatražio od nadležnih institucija da dostave informacije o svim poslodavcima koji su tražili od radnika da rade prošlog 1. maja – Međunarodnog dana rada, kao i u dane vjerskih praznika. Također zatražili smo da radnici koji su radili za vrijeme praznika, da budu posebno plaćeni, odnosno da se taj rad karakteriše kao prekovremeni rad.

Kao što smo to uradili i ranije, i ovoga puta upućujemo poziv svim onim radnicima kojima je najavljeno kršenje Zakona o radu, odnosno onima koji će morati raditi za predstojeći Dan državnosti Bosne i Hercegovine, da prijave nesavjesne poslodavce, a od inspekcija očekujemo savjestan rad i zaštitu prava radnika.

Podsjećamo da rad u vrijeme praznika predstavlja nekoliko povreda zakonodavstva koji nose krivičnu odgovornost poslodavca i odgovornog lica, a u nekim situacijama i odgovornost radnika.  

Pored utaje poreza i lažnog prikazivanja stanja, rada na crno i sl, u vrijeme praznika pristuno je neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa za što su predviđene novčane kazne od 2.500 KM do 20.000 KM za pravna lica, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovornu osobu u pravnom licu, te od 3.000 do 10.000 KM za poduzetnike.

Podsjećamo da kršenja radnog zakonodavstva u vrijeme praznika predstavljaju i obrise organiziranog kriminala za što su predviđene posebne istražne radnje i kaznene mjere i zato još jednom pozivamo i poslodavce i radnike da poštuju zakone, a inspekcije da evidentiraju svako kršenje, kako bismo ovoj lošoj praksi i zloupotrebi konačno stali ukraj.

Press služba