Kao i u ostalim općinskim izbornim štabovima Nezavisnog bloka, danas su u Kaknju nastavljene pripreme za predstojeće lokalne izbore.

Između ostalog, bilo je riječi o priprema članova i posmatrača za predstojeće lokalne izbore, za fer kampanju, o konkretnoj promociji dosljednih politika Nezavisnog bloka.

Nezavisni blok Kakanj ima odgovor na pitanje kako osigurati volju građana i svih glasača, a to su ideje, pretočene u konkretne i realne mjere.

“Naši članovi i posmatrači će raditi svoj dio posla, onako kako zakoni BiH nalažu. Kandidati Nezavisnog bloka za općinsko vijeće nastupati će časno, korektno i pošteno,” podsjećaju iz Izbornog štaba NB Kakanj.