Danas je u Bihaću održana sjednica Kolegija Skupštine USK na kojoj je tretirana samo jedna tačka Dnevnog reda, koju je ranije podnio zastupnik Nezavisnog bloka Nisvet Jusić a tiče se odlaska stanovništva iz BiH i prijedlog mjera za smanjivanje ovog trenda.

Kolegij je prihvatio ovaj prijedlog i posebna sjednica Skupštine USK biće održana 20. novembra 2019. godine “Demografska kretanja na prostoru USK sa posebnom analizom stanja nataliteta i mortaliteta, te iseljavanje stanovništva, posebno mladih ljudi”

U obrazloženju inicijative za ovu sjednicu zastupnik Jusić ističe da svi naučni, akademski i privredni krugovi u BiH ističu da je iseljavanje i demografsko pustošenje najveći problem i izazov sa kojim se suočava naša država.

Sistem u kojem živimo nije jednak prema svima. Vlasti na svim nivoima pitanje iseljavanja ljudi iz BiH nisu prepoznali kao temu kojom bi se bavili. Političke elite otuđile su se od naroda. Vlada i Skupština USK u prethodnom mandatu nisu niti jednu sjednicu posvetili ovim pitanjima. Godinama se ne provode suštinske reforme, ne rješavaju krucijelna pitanja u zdravstvu, obrazovanju, privredi.

Vladavina prava još uvijek je misaona imenica. Ljudi gube povjerenje u institucije ove države. Imamo uposlen ogroman aparat u državnoj službi a opet nemamo podatke o bilo kojem pitanju koje otvorimo. Zastupnik Jusić u obrazloženju inicijative za ovu tematsku sjednicu također navodi kako smatra potrebnim da se izvrši temeljna evaluacija stanja kroz sagledavanje trenutnog zakonskog okvira koji tretira pitanja položaja mladih, djece i njihovih majki, prava porodilja u radnom odnosu i van radnog odnosa, broj učenika i studenata, te prava koja trenutno koriste.

Umjesto politikanstva i generiranja problema, aktuelna parlamentarna većina i Vlada USK, i na ovom primjeru pokazuju snažno opredjeljenje da se bez ikakve kalkulacije hvataju u koštac sa problemima, da iniciraju i provode rješenja te da kreiraju ambijent koji donosi konkretan i osjetan napredak.

Press služba