Klub zastupnika Naša stranka – Nezavisni blok zatražio je danas od Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova BiH da traže od Sjedinjenih Američkih Država dokaze o korupciji na osnovu kojih mu je zabranjen ulazak u tu zemlju.

Povod za ovu inicijativu je Špirićevo skorašnje imenovanje za člana državne komisije za borbu protiv korupcije ali i istupi Ambasade SAD-a u BiH o slučaju Špirić:

“Uzimajući u obzir ozbiljnost izjava i saopćenja Ambasade SAD-a u BiH, nivo detalja sadržanih u njima, te očit interes Bosne i Hercegovine da procesuira takve pojave, potrebno je da Ministarstvo pravde i Ministarstvo vanjskih poslova BiH djeluju prema nadležnim organima SAD-a s ciljem pribavljanja navedenih informacija i dokumentacije. U Ambasadi su rekli da vjeruju kako su Špirićeve koruptivne aktivnosti nanijele štetu i SAD-u i BiH. Ovakvi navodi moraju biti najozbiljnije shvaćeni, ozbiljno ispitani i procesuirani u našoj zemlji kako bi se donekle vratilo povjerenje u pravnu državu koje je ozbiljno narušeno činjenicom da je Špirić skoro izabran za člana državne komisije za borbu protiv korupcije”.

Izvor: patria.ba