Kandidati Nezavisnog bloka za Gradsko vijeće Cazin boravili su u posjeti Mjesnoj zajednici Tržačka Raštela i razgovarali sa mještanima ove mjesne zajednice.

Ono što se posebno uočava je sve manji broj ljudi koji sada živi u ovoj mjesnoj zajednici, jer se stanovništvo iselilo, posebno u zadnjim godinama. Ključni problem MZ Raštela je još uvijek neriješen status graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom koji je zatvoren i zbog kojeg trpi veliki broj stanovnika, posebno onih koji imaju zemlju koju moraju obrađivati u Republici Hrvatskoj.

Iako se očekivalo da se i ovaj prelaz otvori, nakon što je otvoren onaj u Hadžinom potoku i za šta se duži niz godina glasno zalaže i predsjednik Nezavisnog bloka Senad Šepić, nažalost, još uvijek Vijeće ministara BiH nije okončalo taj proces.

Nezavisni blok će nastaviti insistirati na realizaciji ovog pitanja i uvjereni smo da će to vlasti morati na kraju uraditi.

Šetnjom kroz MZ Tržačka Raštela, od kuće do kuće, poštujući mjere zaštite i distancu, sa građanima je vođen razgovor isključivo o problemima koji su još značajni za ovaj kraj, posebno u oblasti pokretanja novih firmi u ovom dijelu grada, te poljoprivrede i turizma koji trebaju biti posebno podržani od gradske uprave i viših nivoa vlasti u BiH.