Jučer su između ostalog menadžmentu JU Dom zdravlja Zenica uputile Inicijativu o uklanjanju natpisa “PREKID TRUDNOĆE 100,00KM” koji se nalazi na informativnoj tabli Službe za zdravstvenu zaštitu žena.

Blok žena Zenica smatra da sporni natpis dehumanizuje ionako ograničena prava žena na izbor, jer više priliči reklami akcijske prodaje nego li cijeni usluge prijevremenog prekida trudnoće.

Briga o reproduktivnom zdravlju žena jedna je od programskih ciljeva Bloka žena i nastavićemo poduzimati aktivnosti u cilju zaštite ženskih ljudskih prava.

Važno je da žene brinu o svom reproduktivnom zdravlju, podsjećaju iz Bloka žena Zenica te dodaju:

  • Jednom godišnje obavite ginekološki pregled, uradite PAPA nalaz, uradite pregled dojki i mamografiju te na taj način prevenirajte pojavu malignih oboljenja.