U okviru usaglašavanja novih mjera i politika Nezavisnog bloka, u Hadžićima je Općinski odbor Nezavisnog bloka upriličio javnu tribinu i razgovor s građanima o temi „Građani između lokalnih vlasti i viših nivoa“.

Predsjednik Nezavisnog bloka Senad Šepić je iskoristio priliku da podsjeti na realizaciju ukupnih politika Nezavisnog bloka na svim nivoima uz akcenat na mjere i aktivnosti vezane za državni nivo. Zastupnici Nezasvinog bloka na državnom i entitetskom nivou spadaju u red najaktivnijih zastupnika sa najviše konkretnog djelovanja. Ista je pozicija i sa zastupnicima na kantonalnim nivoima, ali i ministrom iz NB u Unsko-sanskom kantonu.

Svi zajedno podržavaju Fond solidarnosti NB, putem kojeg se mjesečno stipendira 52 učenika i studenta sa prostora cijele BiH. NB na terenu svakodnevno jača i aktivno se priprema za općinske izbore naredne godine.

O inicijativama, upućenim prijedlozima i mjerama na nivou Federalnog parlamenta, govorio je zastupnik Nezavisnog bloka u zastupničkom domu Amer Obradović, dok je o odnosu lokalne i kantonalne vlasti kroz prizmu privređivanja, korištenja potencijala i stvaranja uslova za smanjenje nezaposlenosti, govorio ministar privrede u Vladi USK, Nijaz Kadirić.

Veoma veliku zainteresiranost kroz dijalog i postavljanje pitanja, pored građana Hadžića, članova i simpatizera Nezavisnog bloka, prijedloge i ideje iznijeli su i prisutni predstavnici sindikalnih organizacija i predstavnici privrede. Ističući principe koje zagovara Općinski odbor Nezavisnog bloka Hadžići, Admir Mujanović, predsjednik OO NB Hadžići i član Glavnog odbora, podsjetio je na praksu da i pored toga što Nezavisni blok ne participira u Općinskom vijeću Hadžići, to ne znači da prijedlozi, korisne mjere i inicijative ne mogu biti realizirane na terenu.

„ Mi pratimo stanje na terenu, uviđamo probleme građana, evidentiramo ih i uobličimo ih u inicijative koje dostavljamo općinskom načelniku, vijeću i svim parlamentarnim strankama. Tretirali smo mnoge probleme, između ostalog pomoć vrtiću, zatim zimsko održavanje puteva, davanje garancija za izvođenje infrastrukturnih radova koje finansiraju građani Općine Hadžići, potrebu izgradnje javnog bazena i sl. Hadžići ali i svaka općina se mogu razvijati ako se stalno stvaraju uslovi za investiranje a jedna od mjera je i davanje gradskog građevinskog zemljišta na korištenje, a ne da se prodaje u bescijenje, “ podsjetio je između ostalog Admir Mujanović, predsjednik OO NB Hadžići i član Glavnog odbora Nezavisnog bloka.

Ova tribina i razgovori sa građanima je jedna u nizu koje Nezavisni blok realizira na prostoru cijele BiH, s namjerom da položi račun za dosadašnje djelovanje, ali i zajedno sa građanima utvrdi principe i prioritete za djelovanje predstavnika NB u narednoj godini.

Press služba