Vedad Gačanović, kandidat Koalicije Država za Skupštinu Kantona Sarajevo br 3 podsjeća na temeljne činjenice Koalicije država i programa “RED, RAD i MIR” u okviru kojih je nepobitno nekoliko sljedećih stvari:

“Prvi smo istakli kandidata za člana predsjedništva još 9. decembra 2021. godine a to je profesor Mirsad Hadžikadić.

Koaliciju DRŽAVA na nivou Bosne i Hercegovine čine: Nezavisni blok, Platforma za progress, Posavska stranka, Savez demokratskih snaga, Zeleni BiH, Napredna demokratska stranka.

Bosna i Hercegovina mora biti država reda i pravednosti. Taj red mogu donijeti kredibilni ljudi koji imaju znanje i viziju kako doći do uspješne pravne države i vladavine prava, a ne pojedinaca.

Koalicija Država! će insistirati da se donesu evropski zakoni, da oni budu funkcionalni i da se sprovode dosljedno.

Hitno je potrebno osigurati da ljudi sa kredibilitetom i integritetom vode proces revitalizacije države i društva. Dokazani, stručni, neokaljani i nekorumpirani,” ističe Vedad Gačanović, kandidat Koalicije Država za Skupštinu Kantona Sarajevo br 3 i generalni sekretar Nezavisnog bloka prilikom predstavljanja Koalicije Država u programu Federalne televizije.