Danica Trbojević, rođena 29.09.2000. godine u Banja Luci, pridružila se NB-u danom osnivanja i aktivno učestvovala u radu GO NB Banja Luka. Na Prvom Kongresu NB-a održanog 14.04.2019. godine, Danica je birana i izabrana u Etički odbor NB-a kao najmlađi kandidat.

Dana 17.05.2019. godine maturirala u Srednjoškolskom centru „Gemit-Apeiron“ u Banja Luci sa odličnim uspjehom i sa prosjekom ocjena za vrijeme trajanja školovanja 5.0, te kao takva nagrađena „Diplomom učenika generacije“ Srednjoškolskog centra „Gemit-Apeiron“ te stipendijom za prvi ciklus studija u četverogodišnjem trajanju na Univerzitetu Aperion Banja Luka.

Za vrijeme trajanja školovanja, u školskoj 2018./2019. godini, bila je korisnik stipendije Grada Banja Luka u kategoriji izvrsnih učenika.

Osim redovnih školskih aktivnosti tokom trajanja školovanja obnašala funkciju potpredsjednika Savjeta učenika Srednjoškolskog centra „Gemit-Apeiron“ te učesnik mnogih vannastavnih aktivnosti od kojih su najvažnije učešće u realizaciji „Regionalnog foruma“ organizovanog od strane Evropskog parlamenta mladih BiH (European Youth Parliament Bosnia and Herzegovina) 2018. godine, u kojem je izabrana za „najboljeg delegata“ te učešće u četvrtoj nacionalnoj sesiji „BASANA“ u organizaciji  Evropskog parlamenta mladih BiH (European Youth Parliament Bosnia and Herzegovina) takođe 2018. godine.

Tokom 2017. godine, kao član Omladinske asocijacije „ACTA“, pod pokroviteljstvom Američke ambasade u BiH i Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, uspješno pohađala i završavala seminare „Ekonomsko osnaživanje mladih“.

 

Kao dio školskog naprednog programa u nastavnom predmetu „Pravo“ tokom 2018. godine učestvovala u školskom takmičenju simulacije suđenja pod nazivom „Mock Trial Project“ gdje je po vještinama birana za predstavnika svog Srednjoškolskog centra na međuškolskom finalnom takmičenju, održanom u Konjicu 2019. godine pod pokroviteljstvom „NCSC“ (Nacionalni centar za državne sudove – Ured u BiH), „INL“ (Ministarstvo spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država) i „YIHR BiH“ (Inicijativa mladih za ljudska prava BiH).

Na kraju, želimo od srca čestitati našoj Danici i poželjeti joj još mnogo uspjeha u daljem školovanju i profesionalnom radu.