U skladu sa Poglavljem 17 Izbornog zakona BiH i Uputstvom o uslovima i procedurama za akreditiranje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovini predstavnici međunarodnih organizacija, udruženja građana, političkih stranaka, koalicija, listi neovisnih kandidata i neovisnih kandidata  mogu posmatrati sve izborne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, pod uslovom da se akreditiraju u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Posmatrači imaju pristup svim relevantnim dokumentima i javnim sastancima izbornih komisija, mogu u toku cijelog perioda izbornog procesa u bilo koje vrijeme kontaktirati bilo koje lice i imaju pristup svim centrima za birački spisak, biračkim mjestima i centrima za brojanje i drugim relevantnim mjestima, kako je utvrdila Centralna izborna komisija BiH.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za akreditiranje posmatrača su sljedeći:

-Akreditiranje posmatrača nevladinih organizacija 26.5-31.10.2020.

-Akreditiranje međunarodnih posmatrača 26.5-14.11.2020.

-Akreditiranje posmatrača političkih subjekata 19.7-31.10.2020.

Centralna izborna komisija BiH poziva navedene aktere izbornog procesa u BiH da iskoriste svoje pravo i da se akreditiraju za posmatranje izbornog procesa u BiH.

Izborni zakon BiH i relevantni podzakonski akti su dostupni javnosti na internet stranici Centralne izborne komisije BiH, www.izbori.ba .