Saopštenje za javnost povodom demotivirajuće konfliktne retorike pojedinih lidera na aktualnom Samitu procesa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (SEECP)

        Da pojedini domaći i inostrani politički lideri Bosnu i Hercegovinu i dalje shvataju kao poligon za konflikte pokazao je Samit procesa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), koji se održava u sklopu bosanskohercegovačkog predsjedanja tom regionalnom inicijativom. Reakcije lidera i njihove izjave za javnost pokazauju da politike konflikta i dalje upravljaju procesima za donošenje odluka te da je Bosna i Hercegovina u njihovim shvatanjima idealna zona za svađe. To je nedopustivo zbog aktualne katastrofalne situacije u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina i region na putu ka EU i NATO Savezu.

Upravo mi u Nezavisnom bloku zagovaramo oslobađanje od politika svađe, inata i traženja problema. Mi želimo pokretanje politika koja uključuju, koje motiviraju i nude rješenja a toga je ovih dana bilo i premalo na pomenutom samitu.

Dominantna politika u Bosni i Hercegovini je politika koja se održava na neprestanim svađama, inatu i traženju problema. Ovakvi skupovi svima nama treba da pomognu a ne da odmažu i produbljuju krize i konflikte.

Državljani zemalja u regionu i u Bosni i Hercegovini su duboko razočarani takvim načinom vođenja politike što isključuje i demotiviše aktivno učešće građana i predstavnika zainteresovanih grupa u donošenju odluka.

Vrijeme je da ovakve retorike neko zaustavi a predstavnici Međunarodne zajednice nose svoj dio odgovornosti jer je oslobađanje i pokretanje BiH u ovakvoj atmosferi skoro pa nemoguće.

Bosni i Hercegovini je neophodno pokretanje procesa demokratskog odlučivanja i vođenja države. Građane moramo motivirati rješenjima.

Press služba