Aida Baručija, zastupnica Nezavisnog bloka u PS BiH i predsjednica NB ZDK, danas je prisustvovala prezentaciji “Važnost brandinga proizvoda domaćih poljoprivrednika” koja je organizirana posredstvom Udruženja kuhara BiH, Privredne komore FBiH i kompanije ESOF, čiji je cilj da predstavi i promoviše prednosti bh. privrede. 

Iskorištena je prilika za realizaciju konferencije za goste i medije na temu “Kriza kao šansa u poljoprivrednoj djelatnosti BiH”.

Zastupnica Baručija je iskoristila ovu priliku i predstavila pripremne aktivnosti u smijeru kreiranja kvalitetnog zakonskog rješenja za pomoć i zaštitu domaće proizvodnje na nivou BiH.

Podsjećamo da je zastupnica Baručija pokrenula anketni upitnik o opravdanosti potrebe Zakona o zaštiti domaće proizvodnje BiH, koji se nalazi u linku ispod i kojeg anonimno možete popuniti i preporučiti drugima:

Anketni upitnik o opravdanosti potrebe Zakona o zaštiti domaće proizvodnje BiH – #domacejezakon