Donosimo odgovor Aide Baručije, zastupnice Nezavisnog bloka u PS BiH za portal Buka o statusu inicijative za liječenje teško oboljele djece:

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama, kojim se predviđa odvajanje 5% od ukupno prikupljenih sredstava od akciza na duhan i duhanske prerađevine u Fondove solidarnosti oba entiteta i Distrikta Brčko, u svrhu liječenja teško oboljele djece sam uputila u januaru 2019. godine.

Nakon toga je uslijedila mukotrpna borba sa glomaznim i neefikasnim administrativnim aparatom, nizom procedura koje sve maksimalno usporavaju te sa ljudima koji su navikli da sve što nije njihov lični interes opstruiraju, i evo već preko dvije godine ne dozvoljavaju da ova Inicijativa bude usvojena.Prvi problem je bio višemjesečni zastoj u radu Parlamentarne skupštine i neformiranje nadležnih komisija.

Nakon što su komisije formirane, uslijedilo je višemjesečno prolongiranje i nebulozni komentari kako bi to sistem trebao riješiti, a ne jedna zastupnica, na šta sam odgovorila činjenicom da je tzv. sistem imao preko 20 godina vremena da ovo pitanje prepozna i riješi te ako nastavimo tom analogijom, možemo čekati još 20, 200 ili 2000 godina, da bi neki “fantomski sui generis” sistem, kako ga pojedini politički demagozi očito doživljavaju, sam od sebe riješio problem.Nakon niza izlaganja utemeljenosti ovog prijedloga, pitanja i zahtjeva koja graniče sa teškim oblicima intelektualne limitiranosti, stvari su se počele polako razvijati.

Komisija za finansije i budžet dala je podršku principima predloženog zakona.U julu 2020. godine Ustavnopravna komisija je glasovima Nebojše Radmanovića, Obrena Petrovića iz SNSD-a, Borjane Krišto i Nikole Lovrinovića iz HDZ-a dva puta odbila ovaj prijedlog, iako nisu imali valjanu argumetaciju za odbijanje, budući da isti nema nikakav neopravdan i neustavan dio, nema niti jedna riječ koja nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom naše države.

Poručila sam prije samog glasanja kako je nedopustivo da bolesno dijete nije prioritet svakog savjesnog i odgovornog čovjeka. Svako teško bolesno dijete ima pravo na život dostojan čovjeka, a država im to treba i mora omogućiti, ali se očito nisu pronašli u kategoriji savjesnih i odgovornih ljudi, nego su kao instrumenti svojih stranaka, glasali suprotno svim humanističkim vrijednostima.

Predstavnički dom dva puta nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, ali je prema Poslovniku Prijedlog zakona automatski odbijen nakon što ga je Ustavnopravna komisija dva puta ocijenila negativno i uopšte se ne stavlja na dnevni red, o njemu se ne diskutuje i ne glasa od strane zastupnica i zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Ustavnopravna komisija broji 9 članova, za pozitivan stav je potrebna prosta većina, a u slučaju neriješenog ishoda, prijedlog dobija negativan stav. Oba puta je rezultat bio 4:4, ZA su bili Čolo Alma (SDA), Begić Zlatan (DF), Nermin Nikšić (SDP), po jednom su bili ZA i jednom odsutni Softić Safet (SDA) i Dragan Mektić (SDS), PROTIV liječenja djece su bili Nebojša Radmanović (SNSD), Obren Petrović (SNSD), Borjana Krišto (HDZ) i Nikola Lovrinović (HDZ).Ovo je mukotrpna borba koja traje preko dvije godine, ali u ime bolesne djece, koja svaki dan preživljavaju najgore muke, ne smijem i neću odustati, ponovo ću pokrenuti cjelokupnu proceduru i iznova se boriti da se naša djeca ne liječe SMS porukama i dobrovoljnim prilozima, nego budžetskim novcem !