Saopštenje za javnost Amera Obradovića, poslanika Nezavisnog bloka u PFBIH nakon upućenog poslaničkom pitanja

   Povodom informacije u medijima da ”prijeti zatvaranje dvije najveće rudarske jame u Zenici, te da oko 700 rudara ostaje bez posla, poslanik Nezavisnog bloka u Parlamentu FBiH Amer Obradović zatražio je od generalnog direktora Elektroprivrede BiH Bajazita Jašarevića da ta kompanija dostavi izvještaje o poslovanju Rudnika mrkog uglja (RMU) Zenica za period 2009. – 2019. godina, za period od posljednjih 10 godina, te informacije o tome da li su uredno uplaćeni porezi i obaveze prema radnicima u RMU Zenica.

Ako nisu izvršene uplate, ko je i kada odlučio da se te obaveze ne uplaćuju?

“ Nakon što su Predstavnički dom Parlamenta Federacije kao i Vlada FBiH donijeli niz zaključaka o stanju i potrebi provođenja niza mjera kako bi se stabiliziralo poslovanje rudnika u sklopu koncerna Elektroprivrede BiH, Nezavisni blok će insistirati na utvrđivanju činjenica ko je odgovoran za loše stanje u rudnicima, te čiji su ljudi i kadrovi uništili industriju i javna preduzeća ove zemlje. Oni koji su to i po čijim nalozima uradili, trebaju biti posao za tužilaštva a ne da i dalje drže najodgovornije pozicije u BiH,” izjavio je Amer Obradović, poslanik Nezavisnog bloka u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine..

Press služba