Komisija za ljudska prava Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH danas je odbila razmatranje pisma Dunje Mijatović, komesarke za ljudska prava Vijeća Evrope, koje je upućeno predsjedavajućem ovog doma Mirsadu Zaimoviću, kao i Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača u FBiH.

“ Sramno i nedopustivo je odbijanje rasprave o pismu komesarke Mijović, tražiću da sutra to Dom ispravi. Na današnjoj sjednici Komisije za ljudska prava PD Parlamenta FBiH je još jednom pokazano loše lice aktuelne većine odbijanjem da se razmotri pismo koje je povodom slučaja Pazarić uputila komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović.

Danas sam kao član Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma Parlamenta FBiH diskutovao i glasao ZA da se razmatra pismo Dunje Mijatović, komesarke za ljudska prava Vijeća Evrope, koje je upućeno predsjedavajućem ovog doma Mirsadu Zaimovića, kao i Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača u FBiH.

Nažalost, članovi komisije iz SDA, HDZ-a BiH i SBB su nas preglasali da o ovome ne raspravljamo. Bez obzira na ovakav pristup, sutra ću na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH insistirati da se o ovome raspravlja, kao i da se daju preporuke da se ovaj ozbiljan problem riješi, te da se da se mijenja zakonski okvir za inspekcijski nadzor o tretmanu osoba u ustavovama socijalne zaštite u Federaciji BiH.

Da li se na ovaj način pod tepih što prije želi prikriti mogući kriminal dosadašnjih upravljačkih struktura? Ako nemate oraha u džepu i ako niste saučesnici u kriminalu, u čemu je onda problem raspravljati o pismu komesarke Mijović? Također, vrlo je važno da se sprovedu preporuke ombudsmana i sprovedu međunarodne presude koje su utvrdile da centri za socijalni rad ne mogu upućivati osobe u ove institucije nego nezavisna tijela. I najvažnije – Parlament FBiH treba dati nalog Vladi FBiH da izdvoji sredstva kako bi se mogle uraditi kapitalne investicije u infrastrukturnom, smještajnom kapacitetu, kao i da se osiguraju sredstva za upošljavanje potrebnog stručnog kadra. A ovi koji su doveli do katastrofalnih uslova u ovim ustanovama, da se procesuiraju i sklone,” Izjavio je Amer Obradović, zastupnik Nezavisnog bloka u PD Parlamenta FBiH i član Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Press služba