Nezavisni blok je imao priliku ugostiti Nj.E. Christiane Hohmann, ambasadoricu Savezne Republike
Njemačke u Bosni i Hercegovini.

U Centrali Stranke, domaćini ambasadorici Hohmann su bili predsjednik NB-a, Senad Šepić,
te članovi rukovodstva i izabrani zvaničnici Nezavisnog bloka iz cijele BiH, koji su
prisustvovali predavanju i debati sa ambasadoricom Hohmann na temu “EU put Bosne i
Hercegovine i uloga Njemačke u tom procesu“.

“Nezavisni blok je nastao kao otpor postojećim, lošim politika i ideja koja želi izgraditi novi narativ i
politiku koja će, istinski i bez figa u džepovima, voditi BiH u Evropsku uniju. Na tom putu, korist
moraju imati svi građani naše zemlje, a ne korumpirane elite koje namjerno i koče našu zemlju na
evropskom putu, jer se boje pravne države i vladavine institucija. Nezavisni blok, zato i jeste
svojevrstan Pokret za Evropu, a Njemačka je veliki prijatelj i podrška našoj zemlji u tom procesu.”-
izjavio je Senad Šepić, predsjednik Nezavisnog bloka.

U svom nadahnutom i otvorenom izlaganju ambasadorica Hohmann je naglasila nekoliko bitnih
stvari- “EU put Bosne i Hercegovine će biti dug, težak i mukotrpan, ali će sigurno donijeti dobro za
građane BiH. Velike promjene su neophodne u gotovo svim poljima sadašnjih socio-ekomskih
politika BiH, ali i ustava prije konačnog pristupanja EU. Njemačka u potpunosti podržava EU put
BiH, ali vlasti naše zemlje moraju odgovornije raditi na tom putu i pokazati, ne samo verbalno
interesovanje, nego konkretne korake i mjere koje će BiH na tom putu voditi do konačnog cilja, a to
je punopravno članstvo u Evropskoj uniji.”

Nakon uvodnog izlaganje, otvorena je diskusija u kojoj su učestvovali prisutni članovi rukovodstva
NB-a koji su tražili dodatne informacije vezane za ubrzavanje EU puta BiH, ali i poboljšanju saradnje
između dvije prijateljske zemlje, BiH i Savezne Republike Njemačke.