Poslanici Nezavisnog bloka podnijeli su amandmane na Prijedlog budžeta ZDK za 2019 godinu, kako bi pokušali popraviti status i uslove u kojima se nalaze pacijenti na prostoru Zeničko-dobojskog kantona. Zastupnica dr. Amela Granić je podnijela amandman za ”Kapitalne transfere drugim nivoima vlasti – za zdravstvo” u iznosu od 200.000,00 KM, u svrhu izrade projekta zagrijavanja Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Specijalističkih službi JU Kantonalna bolnica Zenica (Stacionar) i realizacije istog. S obzirom da je u fazi izrada projekta “Toplana Zenica” kojim zgrada Stacionara nije planirana te neće imati grijanje na dosadašnji način, te s obzirom da Stacionar nema vlastito grijanje, JU Kantonalna bolnica Zenica i JU  KZMR i SM moraju iznaći najracionalniji način zagrijavanja Važno je napomenuti da na Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ima 60 ležećih pacijenata od kojih su više od pola nepokretni (paraplegije, quadriplegije, hemiplegije, svježe operirani tumori mozga, pacijenti nakon ugradnje endoproteze kuka i koljena…). Podnesen je i amandman u iznosu u iznosu od 40.000,00 KM u svrhu renoviranja mokrog čvora na Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (Stacionar) i realizacije istog, kao i amandman za ”Medicinsku rehabilitaciju”, u iznosu od 100.000,00 KM, za banjsko-klimatsko liječenje. Zastupnica dr. Granić podnijela je amandman i za “Ortopedska i druga pomagala” u iznosu od 60.000,00 KM, koja su prijedlogom vladajuće većine više nego duplo umanjena u odnosu na prošlu godinu, a stvarna potreba pacijenata za nabavkom istih je daleko veća od planiranih sredstava.

Zastupnica dr. Mersija Kasumović podnijela je amandman za ”Tekuće transfere za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu – zdravstvena zaštita sportaša” u iznosu od 123.000,00 KM, koji bi sa planiranih 125.000,00 KM iznosila 248.000,00 KM – ovim amandmanom bi se popravilo stanje u Zavodu, gdje se čak dovodi u pitanje opstanak same zdravstvene ustanove u kojoj radi blizu 80 radnika, ali i nastavak finansiranja i ulaganja u zdravlje osjetljive kategorije stanovništva. Dr. Kasumović podnijela je amandman za projekat izvođenja radova na projektu “Zagrijavanje objekta JU KZMR i SM“ ukupne vrijednosti 300.000,00 KM, računarska oprema i aktivno uvezivanje iste u iznosu 60.000,00 KM i UZV aparat za dijagnostiku u iznosu 40.000,00 KM.

Korisnici zdravstvenih usluga u postupku utvrđivanja zdravstvene sposobnosti podvrgnuti nizu pretraga i analiza koje zahtijevaju topao i dijagnostici prilagođen primjeran prostor. Ujedno, treba voditi računa i o velikom broju skupih laboratorijskih i drugih medicinskih aparata koji zahtijevaju određen klimatski uvjet za rad. Neprocjenjive bi bile štete uvjetovane radom na istim u neadekvatnim uslovima.

Zastupnica dr. Amela Granić podnijela je i Inicijativa za reviziju Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske  pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka. Ovom inicijativom traži se da se i fizijatri upišu kao propisivači ortopedskih pomagala.

Pošto sada fizijatri nemaju mogućnost pisanja ortopedskih pomagala rehabilitacija pacijenata je znatno otežana i ne može se provoditi po postulatima struke, a krajnji ishod je  nezadovoljstvo pacijenata, s obzirom da je ovom odlukom  ugroženo njihovo liječenje i oporavak. U prilog tome govori činjenica da nam se u proteklom periodu obratilo više udruženja  građana kao što su “Dlan” Udruženje roditelja djece oboljele od cerebralne paralize mikro i hidrocefalusa,Udruženje oboljelih od mulipleskleroize, te udruženje amputiraca. Ovakva inicijativa i odluka već funkcionira u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu, gdje fizijatri imaju pravo propisivanja ortopedskih pomagala. Također, zastupnica dr. Granić tražila je da se izmjenom i dopunom ove odluke poveća participacija od strane ZZO ZDK za antidekubitalna pomagala kao i za ortopedsku obuću osobito za amputirce, ratne vojne invalide i civilne žrtve rata.

Nažalost, vladajuća većina, kao i oni koji su se prodali vladajućoj kasti, odbila je sve amandmane poslanika Nezavisnog bloka i time pokazala da nema sluha za najugroženiju populaciju u bh. društvu, kao i bahati odnos vladajućih prema svim inicijativama koje dolaze od političkih stranaka koje nisu dio vlasti i civilnog društva. Zastupnici Nezavisnog bloka će nastaviti da se bore u interesu građana i ukazivat će na nepravdu u društvu i biti korektivni faktor postojećoj vladajućoj garnituri.

 

Press služba