Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj 19. redovnoj sjednici usvojio Nacrt zakona o advokaturi. Prijedlog ovog zakona se već dva puta nalazio na dnevnom redu ali je vraćan i o njemu se nije raspravljalo i glasalo.  

Zastupnik Nezavisnog bloka Amer Obradović je u februaru i julu 2020. godine ulagao amandmane na ovaj nacrt zakona ali tek danas je o njima raspravljano i odlučeno. Dobra vijest je da su Obradovićevi amandmani usvojeni i ugrađeni u nacrt a oni se konkretno odnose na načine donošenje advokatskih tarifa, razdvajanje tarife zastupanja po službenoj dužnosti, te na obavezu izdavanja računa nakon što se u cijelosti izvrši nalog stranke vezan za naručenu advokatsku uslugu. 

Ovim se na kompromisan način štiti interes advokata, osigurava se njihova ravnopravnost u pristupu tržištu, a istovremeno se štite socijalne kategorije i građani kao korisnici usluga,“ rekao je o usvojenim amandmanima Amer Obradović. U situaciji u kojoj je vlast de facto u blokadi i kad je donošenje svakog novog zakona ravno iznenađenju, važno je biti dio konstruktivnih rješenja što će Nezavisni blok uvijek pokazivati svojim primjerom.