Aida Baručija, zastupnica Nezavisnog bloka u PS BiH, članica Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH, danas nije dala podršku za imenovanje Zorana Tegeltije na mjesto predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

„ U okviru dosadašnjeg rada i političkog djelovanja od strane predloženog kanditata nisam primijetila javni ni bilo kakav drugi otklon od svih retrogradnih činjenica koje zagovara politička partija u ime koje je predložen (SNSD), počev od urušavanja suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine, pogotovo njenog historijskog kontinuiteta pa do osporavanja za jasno opredjeljenje za NATO i EU integracije BiH.

Predloženog kandidata nisam primijetila da se zalaže za mnoga pitanja koja sam i sama kao zastupnica tretirala u okviru parlamentarnog rada, počev od vojnog balansa u regionu, sigurnosti, odlaska mladih iz BiH pa do opšteg poboljšanja statusa građana Bosne i Hercegovine.

Budući da je na održanoj sjednici iskazao ogroman nivo neinformisanosti o ključnim pitanjima, kao što je sadržaj Programa reformi, zatim nedostatak jasne vizije i pravca djelovanja, gotovo svi odgovori su se svodili na demagogiju i želju da se “proda magla” prisutnim članovima komisije. Pored toga, predloženi kandidat, gospodin Tegeltija se veže i za afere uz još neke političke dužnosnike, budući da je bio član ispitnih komisija, a također je slagao da protiv njega nikada nije podignuta optužnica i da nije osuđivan.

Zbog svega navedenog nisam dala svoj glas, jer smatram da u ovom slučaju ne postoji ni kompetentnost, niti moralni kredibilitet za obnašanje jedne ovako odgovorne funkcije” pojasnila je zastupnica Baručija svoje razloge o današnjem glasanju na sjednici Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH.

Press služba