Oslobodimo Bosnu i Hercegovinu ideologije partijsko-političkog dualizma, kleptokratije i licemjerne demokratije. Ideologija partijsko-političkog dualizma nastala je u okvirima vladajućih nacionalnih stranaka, a proširila se na različite nivoe vlasti i uprave u BiH (na koje politika bitno utiče), sa ciljem pojavljivanja dva suprotna programa i načina upravljanja. Vladajuće političke stranke u svom djelovanju imaju dualne politike – javno i skriveno djelovanje. Javno djelovanja se svodi na nivo vulgarnog nacionalizma, koji najviše pati od manifestacionog zamagljivanja stvarnosti (proslave, slavljenje ratnih zločinaca, manifestacije, izgradnje grandioznih nacionalnih simbola itd.), a ulaganje u takve oblike djelovanje ima za cilj ideološki dokazivanje stanja nepromjenjivosti i nakaradne nacionalne podijeljenosti. Skrivena djelovanja imaju mnogo veću vrijednost jer se isključivo baziraju na stvarnom političkom cilju, koji podrazumijeva očuvanje kontrole nad državnim aparatom. Time se sa jedne strane partijskoj kleptokratiji otvara mogućnost da direktno kradu državna preduzeća, ili da indirektno kradu putem korupcije (preko velike i višeslojne birokratije) od privatnog sektora i ostalih slojeva društva. U NEZAVISNOM BLOKU ovo smatramo ideologijom jer se radi o matrici po kojoj narod živi već više od decenije. Živi se u atmosferi straha i prihvatanju činjenice da nije moguće gotovo ništa promijeniti. Kleptokrati daju prednost konfl iktima, skandalima, fi zičkom ugrožavanju, otpuštanju, namještenim sudskim procesima, omalovažavanju, izolaciji, medijskim hajkama, neobrazovanosti itd. U takvom okruženju i sa tako usvojenim i „prihvaćenim“ modelima ponašanja, razumljivo je što građani napuštaju BIH. Nezavisni blok iz navedenih razloga želi javno pokrenuti kampanju protiv ideologije partijsko-političkog dualizma, kleptokratije, licemjerne demokratije i korumpirane birokratske strukture, vraćajući se osnovnom postulatu politike u kome politika služi narodu, a ne narod politici. Svaki funkcioner Nezavisnog bloka koji bude prihvatio ideologiju partijsko-političkog dualizma biće isključen iz Nezavisnog bloka.